SEO SÖKMOTORSOPTIMERING

SEO kommer från engelskan och står för Search Engine Optimization, vilket på svenska har översatts till sökmotoroptimering, sökordsoptimering eller sökoptimering.

Alla företag som finns på nätet behöver SEO! Vare sig det är stora eller små företag, startuppbolag, lokala företag eller globala varumärken…

 • Syftet med SEO är i grund och botten att öka hemsidans synlighet i organiska sökresultat hos de större sökmotorerna, vilket idag främst rör sig runt Google. När någon utnyttjar en sökmotor för att leta efter information som är relevant för produkten, tjänsten eller hemsidan, så behöver du synas där.

Det låter enkelt, kanske till och med trivialt, men, som vi ska se, är det långt ifrån något enkelt och statiskt som hanteras med ena handens lillfinger. Sökmotoroptimering är en process och inte ett mål.

 • SEO är ett område med snabba förändringar och stor dynamik. Det som gällde förra året kanske inte gäller alls i år. SEO är aldrig slutförd. Man slutar aldrig att optimera.

Webbempire vet att nyckeln till ökad trafik ligger i sökmotoroptimering, och vi har lång erfarenhet av detta. Vår historik med framgångsrikt arbete inom en rad branscher gör att vi kan garantera vårt resultat. Kontakta oss nu för vidare diskussioner!♣

1. Så lyckas din SEO

Det finns många faktorer som påverkar hur väl du lyckas med din sökmotoroptimering. Här spelar till exempel tekniska faktorer en roll. De avser allt som påverkar hemsidans synbarhet och prestanda, och det sätt på vilket sökmotorer kommer åt hemsidan. Vi talar om indexering och webbrobotar, schema, sidhastighet, struktur på hemsida och sökväg och så vidare.

Andra faktorer som spelar roll är ditt innehåll – både det som syns för besökaren och det som bara syns för sökmotorerna (t.ex. HTML-taggar).

Slutligen spelar även det som händer utanför din hemsida roll, eftersom detta hjälper till att bygga hemsidans relevans och publik. Här talar man om att bygga länkar, marknadsföring på sociala media, pay-per-click-reklam, recensioner och innehåll skapat av användarna.

 • Varför är Google viktig

Under 2018 ökade Google sin tidigare ledning över alla andra sökmotorer på marknaden. Mer än 91% av sökningarna gick via Google – antingen direkt (65%) eller så via Googles andra tjänster (Images, YouTube och Maps). Varje dag görs 3,5 miljarder sökningar på Google. Resten delas mellan bland andra Yahoo, Bing, Amazon och Facebook.

Google mäter vad man kallar SERPs CTR, vilket är ett förhållande mellan hur ofta en sökposition på Google leder till att den som söker också klickar på länken. I maj 2018 svarade de första 5 positionerna för cirka 65% av alla klickningar, med första platsen svarandes för ungefär 30% av det totala antalet klickningar. De här tendenserna är de samma oavsett hur man tittar på dem – sökprodukter med 1 till 4 ord, typ av innehåll, varumärken osv.

Vikten av att listas så högt upp som möjligt vid en sökning på Google kan alltså inte nog betonas.

Nuförtiden är Googles sökningar en sofistikerad process uppbyggd runt en mängd algoritmer som är konstruerade för att leta innehåll och resultat som möter användarens behov.

 • ♦SEO handlar om siffor♦

Som nämnts ovan är syftet med sökmotoroptimering att organiskt driva trafik till hemsidan, så att antalet leads och försäljningen ökar. Sökmotoroptimering handlar om att optimera för personer på alla ställen som ditt varumärke och innehåll möjligen kan tänkas dyka upp.

Allt det här görs genom aktivt fokusera på:

 • Rangordningen
 • Sökvolymerna
 • Den organiska trafiknivån, och
 • Antalet konverteringar som sker på hemsidan.

Sökstrategier tvingar oss till att skapa märkeserfarenheter och att använda sökresultaten för att bygga relevans. Forrester visade redan 2006 att 93% av näterfarenheterna började via en sökmotor. Det innebär att sökmotorer i realiteten är de bästa annonspelarna vi kan hitta för våra varumärken.

I dagens mobila värld får man inte glömma att sökmotorerna följer oss var vi än är. I många länder sker det fler Google-sökningar på mobilen än på datorer.

Rangordning

Vid det här laget torde det vara uppenbart att syftet är att komma högst upp på sökningarna på Google. Så det enda man behöver veta är hur Googles sökalgoritm(er) fungerar, så är saken klar. Kan man tro…

I själva verket är allt hemligt, och Google hävdar själva att man använder ungefär 200 olika faktorer när man bedömer rangordning vid organisk sökning. De viktigaste faktorerna rör sig om sökväg, inkommande länkar, syftet med ett sökord, hur innehållet är strukturerat, hur snabbt sidan laddas och diverse tekniska SEO-specifikationer som varierar beroende på ämnet.

 • Säkerhet

Domänsäkerheten är mycket viktig. Google tittar på om en domän är säker (https://) vid indexering. Ju säkrare desto bättre.

 • Hemsidestruktur

Kanske inte det som har högst betydelse för rangordningen, men genom att organisera hemsidan med underkataloger och tydliga textsträngar i slutet av alla sökvägar, så kommer det att bli enklare för Google att förstå vem man är och vilka ämnen som behandlas

Vilket leder till:

 • Ämne

Ämnet är basen för rangordningen på Google – de ger basen till sidans styrka, sk page authority, vilket visar hur stark sidan är jämfört med konkurrenterna.

Ämne innebär i enkelhet att ju mer innehåll man publicerar för ett speciellt ämne, desto högre kommer varje del av innehållet som tillhör detta ämne att rankas på Googles SERPs (sökmotorns resultatsida).

Vad som är viktigt vid sökmotoroptimering för hemsidan är relevansen. Innehållet på varje webbsida måste vara relevant för syftet med sökningen (baserat på sökordsanvändning både på sida och i HTML).

 • Sökordsanalys

Ämnet kan vara viktigare än enskilda sökord i det långa loppet, men sökord är fortfarande en faktor som används för rangordningen. Faktum är att sökordsoptimering är en av de viktigaste faktorerna som kan hanteras i hemsidans strategi.

Förr tittade Google enbart på ordalydelsen hos ett sökord, och om det här sökordet dök upp tillräckligt många gånger kom sidan högre upp på en sökning.

Det här är inte längre fallet, utan Google tittar på sökordet och syftet eller betydelsen bakom sökordet numera, och för att få fram resultatet går sökmotorn igenom innehållet som är kopplat till ordet, eftersom det är den informationen som den som utför sökningen vill åt. Resultatet blir att hemsidor som levererar innehåll som svarar på innebörden av sökordet får mer trafik, varvid Google observerar detta och ger sökvägen (URL) ett högre resultat också.

Google letar efter om sökordets förekommer i titeltagen – det här är en av de viktigaste efter innehållet – och letar även efter sökordet i sökvägen, beskrivningstagar, bildtagar och i H1-tagar.

Sökordsdensitet var viktigare förut, men spelar fortfarande roll för sökmotoroptimering. Man bör dock vara aktsam så att man inte går överstyr, eftersom detta leder till bestraffning från Googles sida.

Under slutet av 2015 introducerade Google RankBrain, vilket är ett maskinlärningsystem som inte bara tittar på innehållet utan även på click-through och hur länge besökaren stannar på sidan. Med andra ord – ju mer relevant innehåll som lockar besökare desto högre kommer sidan att rankas av Google.

 • Innehåll

Innehållet är ju det som man söker efter, så Googles jobb är egentligen att visa det bästa resultatet som möter det innehåll sökningen letade efter. Det är inte nödvändigtvis innehåll som är fullstoppat av sökord, utan snarare sidor som täcker ett ämne på djupet. Eftersom det här i princip löser problemet för Google tenderar också sidor med djupt innehåll att rankas bättre på Google.

Resultatet är att SEO för hemsidan är mer frågan om att förstå vem användarna är, vad de letar efter och vilka ämnen (sökord) som kan skapa det innehåll som bäst möter det behovet. Sidorna måste uppfylla några grundläggande kriterier såsom:

 • Djup – eftersom Google tittar på innehållet ska man se till att ha tillräckligt mycket innehåll för att kunna bli rankad.
 • Användarvänligt – kan man läsa innehållet? Hur lätt kan innehållet navigeras? Är det rent, eller finns det massor av annonser och länkar?
 • Unikt – innehållet får inte finnas på flera ställen på hemsidan (eller internet), annars kan rankningen påverkas negativt.
 • I linje med sökningen – innehållet ska stämma med de sökningar det rankas för.

Det visar sig att de bästa sidorna är minst 2000 ord långa. Dock är det viktigt att det är kvalitet i innehållet, eftersom syftet är att hålla besökarna kvar på sidan (och förbättra bedömningen från RankBrain).

 • Innehållets struktur

Det räcker inte med att bara ge hemsidans besökare den information de letar efter. Eftersom allt fler hemsidor har bra svar som de kan ge till sina besökare, så kommer det sätt svaret är strukturerat att ha betydelse när innehållet rangordnas under mer konkurrerande sökord.

En god struktur på innehållet innebär att man har ett antal rubriker och underrubriker, som gör det enklare för en person att smälta och förstå. Syftet är att bygga upp det så att man håller läsaren engagerad med innehållet, eftersom ju mer engagerad läsaren blir, desto längre stannar denne på hemsidan, vilket leder till att Google rankar sidan högre (se RankBrain ovan).

 • LSI eller co-occurence?

LSI-sökord, eller Latent Semantic Indexing, används enligt vissa skolor för att höja placeringen på Google. LSI-sökord är sökord som är semantiskt besläktade med det huvudsakliga sökordet. Andra skolor anser att LSI inte spelar någon roll för sökmotoroptimering, utan att man numera ska fokusera på co-occurence i stället.

Vid co-occurence stiger man delvis bort från länk-tänkandet och i stället ser man hur ofta sökord förekommer samtidigt eller nära varandra. Speciellt om man gör två eller fler sökningar med ord som är liknar varandra på ett sätt så att man kan se dem som synonymer.

 • Featured snippets

Enligt SEMrush har mer än 11% av alla sökningar nu en featured snippet. Med tanke på att de här hamnar högst upp vid sökningen så är det också logiskt att många klickar på dem. Det har också visat sig vara så – så till den milda grad att featured snippet nu nästan kan ses som placering 0 framför första sökplatsen.

Det finns två nyckelkriterier för att kunna komma in som featured snippet – sökord som redan rangordnats och sökord som har en featured snippet. Om du inte redan är rankad bland de 10 bästa kan du glömma featured snippet, eftersom chansen att få en plats bland featured snippets i princip är noll då. När sökorden är klara behöver man skapa ett snippet-bete på 40-60 ord och styckesformattera det. Styckes-snippets svarar för mer än 80% av alla featured snippets.

 • Länkar och länkstrategi

Externa länkar som leder till hemsidan är alla hyperlänkar från någon annan stans på internet. De kan ha avgörande betydelse för hur väl man lyckas – till och med vilken sida man rankas på.

Även om de här länkarna kanske inte är avgörande för levebrödet, så talar länkarna från andra hemsidor om för Google att folk tror på det man säger – i alla fall tillräckligt för att länka till hemsidan från sina egna hemsidor. För Google är förtroendet mycket viktigt, och ju mer trovärdig hemsidan som länkar till din hemsida är, desto högre betydelse får den här externa länken för din rangordning.

Det är viktigt att notera, att för att ha betydelse så ska de här länkarna vara externa – interna länkar från t.ex. ett av dina blogginlägg till din hemsida bedöms inte alls lika högt.

Enligt Andrey Lipattsev från Google är de tre viktigaste sakerna för att rankas högt på Google länkar, innehåll och RankBrain!

 • Google och mobilen

Google har definierat fyra olika fall, där vi vänder oss till mobilen med ett syfte och där vi förväntar oss att varumärkena omedelbart svarar. De kallas:

 • Jag vill veta
 • Jag vill ta mig till
 • Jag vill göra, och
 • Jag vill köpa

Lägg till detta det faktum att sökresultaten presenteras olika på mobilen jämfört med datorn, så är det viktigt att sökmotoroptimera på alla tänkbara sätt för att öka synbarheten hos varumärket. Tänk på att rankas som ”nummer ett” vid en organisk sökning inte spelar någon roll om sidan som man försöker rankas på inte ens kommer att visas.

 • Optimera för mobilen

Google har introducerat sitt mobile-first index. Det har kommit som ett svar på det faktum att mer än 60% av alla sökningar på Google nu sker från mobilen.

Från och med 2018 började Google migrera hemsidor som följer de bästa metoderna för mobile-first indexering. Det innebär att mobilversionen av en hemsida med mobile-first indexering kommer att anses vara den ”riktiga” versionen av hemsidan, och därmed basen för indexering och rankning. Med detta kommer följden att en brist på en mobilvänlig hemsida kan negativt påverka placeringen.

För att få ut det bästa möjliga av båda världarna måste man först se till att innehållet på mobilversionen stämmer överens med skrivbordsversionen. Här måste man tänka på att inte ha något innehåll gömt på mobilsidan (dragspelsmeny t.ex.). Google påstår att det inte ska ha någon betydelse, men oberoende tester har visat att detta (just nu) inte nödvändigtvis stämmer överens med verkligheten.

Google rekommenderar att hemsidekonstruktionen ska vara responsiv, så att det inte krävs en speciell mobilversion av hemsidan.

Se till att hemsidan fungerar mycket bra på mobilen!

 • Sökmotoroptimering av sidan

Det finns faktorer på din webbsida, som kan komma att påverka hur bra du kommer att rankas. Som vi har sett är innehållet på sidan det som gör det värt en position i sökresultatet. Ur SEO-perspektiv betyder det att ett bra innehåll möter ett behov och kan länkas.

Det spelar ingen roll vad innehållet är, så länge behovet finns där. Det kan t.ex. vara en Wikipedia-artikel.

Om innehållet är bra eller dåligt spelar ingen roll, så länge som det inte kan länkas. Sökmotorer kommer troligen inte att ranka den om personer inte kan länka till den, så i slutändan kommer inte någon trafik att drivas till hemsidan.

En perfekt innehållssida bör vara mycket specifik avseende det givna ämnet och vara hyperrelevant. Webbsidans ämne ska direkt anges i titeltagen, sökvägen, sidoinnehållet och Image alt-texten. Dessutom bör ämnet dyka upp flera gånger i texten.

Det är viktigt att sidan ger unikt innehåll och att det finns länkar tillbaka till kategori och underkategori (om sådan finns) och startsidan (vilket normalt sker via logotypen).

Hur snabbt laddar sidan?

Sidhastigheten talar om hur snabbt en webbsida laddar när man klickar på den från ett sökresultat på Google. Det här är viktigt för användarna eftersom snabba sidor är mer effektiva. Enligt Kissmetric kommer 25% av användarna att klicka sig vidare om sidan tar längre än 3 sekunder för att laddas. Tänk på att mobilanvändare förväntar sig hastighet också.

Hastigheten påverkar även konverteringsnivån. Ett exempel är Walmart, som såg sin konverteringsnivå öka med 2 procent för varje sekund de ökade hastigheten på laddningen.

För sökmotoroptimering har sidhastigheten betydelse, eftersom denna är en del av de faktorer som Google använder för sin ranking, både på skrivbordsversionen och för mobilversionen.

Det finns en del saker som saktar ner sidladdningen att ha i åtanke. Tunga bilder som är stora och/eller har höga DPI-värden, sidor med många stora filer eller sidor med mycket och komplex media är exempel där hastigheten kan dras ner om man inte är försiktig.

 • Video

Enligt Cisco kommer nätbaserad video att stå för 80% av all trafik på nätet 2021.

Nu för tiden har många varumärken videoinnehåll som en del av sin totala marknadsföringsstrategi, men video är inte ett ställe som det fokuseras på för SEO. Video kan skapa ett starkt budskap/innehåll och ge hjälp till den totala SEO-strategin.

Genom att utnyttja YouTube! YouTube, som för övrigt ägs av Google, är världens näst största sökmotor. Den är allt för stor för att ignoreras, och i många fall söker användarna direkt på YouTube och hoppar helt över Google.

För att driva mer trafik genom SEO kan man skapa och optimera innehåll speciellt för YouTube. Vad som också är bra är att det är relativt enkelt att få upp visibiliteten på ens videor.

Resultaten kretsar runt målen. Ur SEO-hänseende finns det egentligen bara två mål med video – att skapa länkar och generera närvaro på sociala media samt att öka konverteringsnivån.

Glöm inte att en bra video kan lätt skapa många länkar till en hemsida – även från hemsidor med mycket gott renommé.

 • Röstsökning

Ett inte helt nytt sätt att söka på är med röst. Det har funnits ett antal år, men har först på senare tid blivit mer aktuell. Röstsökning ställer nya krav på SEO.

Det visar sig att Google tenderar att plocka fram resultat på röstsökningar från de första tre sökresultaten, så det är viktigt att se till att du rankas högt för att ha en möjlighet vid röstsökning.

Om du finns med i en featured snippet ökar det chanserna att lyckas stort. Upp till 40% av resultaten vid röstsökningar kommer från featured snippets.

Slutligen måste du ha en fråga och ett svar i ditt innehåll. Tänk på att en sida med vanliga frågor skulle passa alldeles utmärkt för röstsökningar.

 • Slutord

Som vi har sett från den här artikeln är sökordsoptimering eller SEO oerhört viktig för en hemsidas framgång. SEO är inte en engångsföreteelse, utan en fortlöpande process i en bransch som kontinuerligt och dynamiskt ändras. Optimering är ständigt pågående.

SEO kan ses som en serie regler eller ett ramverk som en hemsideägare kan följa för att optimera sina hemsidor för sökmotorer och därigenom driva trafik till hemsidan, vilket kan leda till att verksamheten växer och affärsmålen uppnås.

Sökmotoroptimering är idag viktigare än någonsin, eftersom sökmotorerna ger svar till miljontals personer som söker svar på frågor eller lösning till problem varje dag. Samtidigt är tid pengar och toleransen för en enskild person att spendera tid på att vänta eller leta igenom oväsentlig information är mindre och mindre.

Vi lever i en stadigt föränderlig värld, där våra mobiler mer och mer blir vårt enda verktyg. Den fungerar inte bara för samtal utan används till exempel till att titta på video på och att hitta svar på frågor.

Google driver sökmotorverksamheten, så det är viktigt att lyckas väl med sitt arbete så att en sökning rankas högt av Google. Google utnyttjar algoritmer för att analysera innehållet på hemsidan, och att jämföra innehållet med det som eftersöks. Därför är bland det viktigaste du kan göra, att se till att din hemsida har ett relevant och djupt innehåll, som kan möta de nuvarande och framtida sökkriterierna, allt eftersom sökmöjligheterna ökar.

SEO ska ses över en tidsperiod med gradvis förbättring, där slutresultatet mycket kraftigt kan förbättras jämfört med utgångsläget.

♠Webbempire har lång erfarenhet av SEO, och är väl rustat för att kunna hantera de nya och starka trenderna som dyker upp. Vårt arbete ger ett garanterat positivt resultat och du kan med förtroende vända dig till oss för att få hjälp♠

BÄSTA METODER FÖR SÖKMOTOROPTIMERING FÖR DINA BEHOV

SÖKMOTOROPTIMERING – SEO

SEO – Sökmotoroptimering

En av dem mest framstående typerna av marknadsföring är SEO,

majoriteten utav människor som har tillgång till nätet söker upp produkter eller tjänster innan de genomför ett köp. Huvudsyftet med SEO är att optimera synligheten på Google det innebär att exempelvis få din hemsida att bli mer synlig samt ranka betydligt högre vilket i slutändan leder till att kunder vänder sig mot just din produkt eller tjänst.

Den snabbaste vägen till att attrahera fler personer in till din webbsida är genom att bestiga Googles resultatlistor. Nyckeln till ökad trafik ligger i SEO arbete och de flesta vet samt vill ha ökad trafik på sina plattformar och på något vis har människor råkat hoppa över just denna kraftfulla punkt som leder till framgång.

Webbempire hade en vision om att kunna erbjuda kunden denna tjänst samt garantera.

SEO eller sökmotoroptimering refererar till en process för att göra en webbplats / Hemsida sökmotorvänlig. Med andra ord ökar det synligheten för en hemsida för att få högre ranking på sökmotors resultatsidor (SERP) som Google. Om en webbplats / hemsida optimeras på ett effektivt sätt med bästa SEO-metoder, ökar det definitivt trafiken till den webbplatsen / Hemsidan. De flesta relevanta sökord och fraser tillåter en hemsida att bli mer synlig och besökare kan enkelt hitta hemsidan samtidigt som man gör sökningar på ledande sökmotorer som Google. Som ett pålitligt SEO-företag som erbjuder de bästa nyckelordsoptimerings lösningarna kan du anlita Webbempire.

SEO

Viktiga faktorer att ta hänsyn till under optimeringsprocessen:

 • Hemsidans webbplatsstruktur
 • Optimering av sidinnehåll
 • Off-page länkbyggnad
 • Enkelt

SEO hjälper en webbplats / Hemsida att fungera bättre med ökad synlighet och maximal trafikgenerering. Korrekt struktur av innehåll och kod gör en webbplats mer användarvänlig och bättre rankningar kan genereras i SERP. Bästa SEO-strategier främjar organisk trafik. Optimering måste göras med tydligt fokus som serverar det som passar bäst för besökare. Det är alltid lämpligt att använda kvalitetsinnehåll, tilltalande bilder och bästa navigationsfunktioner. Tillförlitliga, erfarna och sakkunniga från svenska webbyråer fokuserar inte bara på att placera en webbplats / Hemsida högt i den organiska sökningen utan också koncentrera sig på att ge bästa konverteringsfrekvens. Alla vill ha strategier som uppfyller sina unika mål.

SEO är en överkomlig investering som ger bästa valuta för pengarna

Toppkvalitativa SEO-strategier hjälper företag att generera maximal trafik från Google och andra sökmotorer. Smarta affärsmän gör betydande investeringar i SEO för att förbättra sin synlighet på nätet och öka konverteringsfrekvensen. Tyvärr har flera företag ännu inte funnit tillräcklig betydelse för sökmotoroptimering. Faktum är att SEO är en överkomlig och effektiv investering som ger utmärkta resultat. Det kan beskrivas som en mer lönsam investering jämfört med andra marknadsföringsmetoder. Du kan lita på vår online webb & reklambyrå I Stockholm & Göteborg för bästa lösningarna för att njuta av långvariga resultat.

När du börjar optimera din webbplats kommer du att inse att SEO är en investering på lång sikt. Det är en pågående process som kräver konsekventa tillägg, raderingar och tweaking. Online marknadsföring har blivit mycket intensiv nuförtiden och ingen bör förvänta omedelbara resultat från SEO. Det krävs en gång för att uppnå bra resultat på ett konsekvent sätt. Som en mycket pålitlig online reklambyrå I Göteborg & stockholm fortsätter vi med att säga att en väl optimerad webbplats / hemsida är en stor tillgång. Vad kan vara de viktigaste orsakerna?

 • När potentiella kunder gör sökningar för att ta reda på dina produkter / tjänster är webbplatsen – hemsidan alltid där.
 • Webbplatsen /Hemsidan ger tydlig information om din produkt / tjänsteportfölj
 • Tidsbegränsningar gäller inte och en hemsida är aktiv 24 timmar om dygnet
 • Effektiv optimering gör en hemsida till den mest kostnadseffektiva marknadsföringskanalen

Förhållanden skapas bland individer. Hur som helst skapar e-handels SEO säljare som är utrustade med blygenerering för att öka försäljningen betydligt mera. Engagerade och konsekventa SEO optimeringsinsatser genererar resultat och ökar prestanda på webbplatsen / hemsidan beundransvärt bra.

 • Varför ska du välja sökmotoroptimering?

SEO-metoderna håller online sikt högt och genererar maximal trafik till din webbplats / hemsida. Dessutom håller du konverteringsfrekvensen hög när människor gör aktiva sökningar efter en produkt eller tjänst. Att vara en mycket överkomlig marknadsföringsmetod ger sökmotoroptimering en bättre avkastning på investeringar (ROI) jämfört med andra typer av marknadsföringstekniker eller kanaler.

Anlita oss som din SEO-konsult för att generera maximal trafik och behåll konverteringsfrekvensen på optimala nivåer

Om oss och den här bloggen

Vi är ett digitalt marknadsföringsföretag med fokus på att hjälpa våra kunder att uppnå fantastiska resultat inom flera viktiga områden.

Begär en kostnadsfri offert

Vi erbjuder professionella SEO-tjänster som hjälper webbplatser att öka deras organiska sökresultat drastiskt för att tävla om de högsta rankningarna även när det gäller mycket konkurrenskraftiga sökord.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Låt oss hjälpa dig ranka #1 På Google