En komplett guide till SEO vad du behöver veta 2019

Google fortsätter att investera för att vara den bästa lösningen. Inom sökmotoroptimeringen, SEO, jobbar man med att försöka anpassa sig till de förändringar som detta leder till. Det är så SEO-trender föds, så låt oss se vad man behöver tänka på under 2019.

Det Google gör styr det vi måste göra

Under 2018 kom de flesta stora förändringar genom de uppdateringar av rankningsalgoritmen vid sökningar som Google genomförde, tillsammans med den ökade vikten av strukturerade data och förändringar inom Googles sökkonsol. Men man ska inte glömma att fokus flyttade från det som hemsidesägarna vill ha till det som användarna behöver.

Utrullningen av mobile-first indexing är ett direkt svar från Google på hur tekniken påverkar det mänskliga beteendet. Allt eftersom folk spenderar mer tid på sina mobilenheter är det bara normalt att man lägger större betoning på innehåll som är optimerat för att vara dynamiskt och mobilvänligt.

2019 kommer att kräva en bättre förståelse för hur folk engageras på nätet, i syfte att positivt påverka användarupplevelsen genom att ha skapat ett meningsfullt innehåll och med detta en hemsidas synbarhet i sökmotorn.

Det finns några huvudområden som man bör fokusera på under detta år:

 • Mobilen
 • Användarupplevelse
 • Strukturerade data
 • Relevans
 • Åtkomlighet
 • Säkerhet
 • Amazon

Mobilen är viktig

Enligt en rapport från We Are Social står mobilen för 50% av trafiken på internet globalt. Tillväxten inom mobilindustrin har inte ignorerats av Google. Faktum är att ungefär 60% av alla sökningar på Google sker via en mobil enhet, och antalet fortsätter att öka. I början av 2018 rullade man ut sin mobile-first indexering, efter att ha testat den under ungefär 18 månader.

Det här visar att Google allt mer använder mobilversionen av din hemsida som grund för sina sökrobotar, sin indexering och sitt rankingsystem. Även om denna uppdatering inte direkt ger några rankingfördelar, så kan det faktiskt ha en negativ påverkan på din ranking om du inte har strukturerat din hemsida på rätt sätt.

SERP-resultatet (Search Engine Results Pages eller de resultatlistor som sökmotorer visar efter en specifik sökning) för de hemsidor som har två versioner kommer att påverkas negativt om mobilsidan inte visas korrekt. För en digital marknadsförare innebär detta att mobilt och stationärt innehåll bör vara identiskt.

I och med att mobila hemsidor blir det primära sökmotorindexet hos Google måste de som jobbar med hemsidorna, såsom webbansvariga, SEO-specialister och digitala marknadsförare, säkerställa att hemsidorna är välkodade och responsiva för mobil miljö. Att kolla hur ditt sidoinnehåll visas på olika mobilenheter är kritiskt. Man behöver kunna hitta eventuella problem, såsom hastighet och uppförande, som kan påverka bounce rate.

Användarupplevelse (UX)

Google är helt inriktad på att ge den bästa användarupplevelsen, och att leverera den snabbt. Laddtider från stationära sidor har rankats sedan en tid, men under 2018 började man även ranka laddtider för mobilsidor.

Google introducerade RankBrain under 2015, men under 2018 meddelade man att RankBrain var den tredje viktigaste faktorn vid rankning. RankBrain är ett AI-system som hjälper Google att sortera sina sökresultat. Även om Google har varit tystlåten med hur RankBrain fungerar, så vet vi numera att den har en unik förmåga att förstå om användare är nöjda med deras sökresultat. 2019 kommer att fortsätta att ha en stark betoning på att försöka visa resultat som är baserade på avsikten med sökningen.

Vad är det användarna vill ha? Information, resurser eller produkter? Att mappa sökord baserat på köparens resa kommer att vara fundamentalt under det här året. RankBrain har förmågan att behandla både enskilda och long tail-sökord, vilket kommer att kräva en mer omfattande undersökning av sökord och utökat förstående för dina kunder.

RankBrain fokuserar på två saker:

Hur lång tid någon spenderar på din sida (dwell time), och

Procentandelen personer som klickar på dina resultat (CTR)

Resultatet av detta blir att verksamheter behöver leta efter alla ämnen som är relevanta för sin bransch, förstå avsikten med sökningen runt olika ämnen och se till att dessa nära matchar hemsidans innehåll. Google kommer att fortsätta att ge företräde åt större och mer auktoritativa hemsidor, så om du inte har en hemsida som kan jämföras med Wikipedia eller Forbes, så bör fokus ligga på relevanta nischsökord.

Fundera även på om hemsidans innehåll behöver uppdateras. Om innehållet bedöms som gammalt kommer SERP-rankningen att påverkas negativt på ett markant sätt. Om du uppdaterar äldre inlägg, inklusive publiceringsdata kommer att tala om för Google att hemsidan ger färskt, nytt innehåll.

Optimera innehåll med strukturerade data

Sidan med sökmotorresultat, speciellt vid informationssökningar, domineras av strukturerade data och schema: bitar av information som hjälper Google att förstå innehållet på din sida snarare än att behöva gissa data. Strukturerade data ger Google sammanhangsbaserad, eller kontextuell, information, som hjälper till att klassificera din sida och vilket förbättrar din position vid sökningar, om det görs rätt.

Under 2019 kommer man att fortsätta att utforska hur man kan ytterligare optimera den här funktionen, vilken har betydelse för e-handelssidor och webbsidor för företag allt eftersom schema-funktionerna fortsätter att expandera. Genom att använda expertprofiler och strukturerade data kan du tala om för Google vem du är, vad du gör och varför din hemsida ska landa på första sidan vid sökning.

Information som kan läggas till med hjälp av strukturerade data är:

 • Företagsnamn
 • Kontaktdetaljer
 • Aggregate rating, vilket är användarrecensioner
 • Produkter och tjänster
 • Plats eller adress

Även om strukturerade data gör det möjligt för dig att hamna på Googles kunskapsgraf, så är det ingen garanti. Google är mycket strikt avseende hur strukturerade data ska införas.

Gör man det på rätt sätt kan det påverka SERP-resultatet mycket bra, men om informationen är felaktig, för bred eller felskapad kommer Google att bedöma din strukturerade data som ogiltig, vilket kan ha en negativ påverkan på dina resultat.

Innehåll och åtkomlighet

Om Googles prioritet är användarupplevelse, så är on-page-optimering ett måste. Sökordsdensitet har inte längre samma betydelse, speciellt då strukturerade data spelar en större roll i sökningarna. Innehåll och det sätt det är skrivet på kommer att influeras av semantisk sökning genom Googles försök till att identifiera sammanhangsbaserad avsikt bakom sökningen.

Kom ihåg att Googles primära jobb är att visa sina användare det bästa resultatet, och i de flesta fall är det bästa resultatet inte innehåll som är fullproppat med sökord. De bästa sidorna är istället de som täcker ett ämne på djupet. Djupt innehåll ger Googles sökmotor allt de behöver på samma ställe, och djupt innehåll ökar markant möjligheten att hamna högt på rankingen. En tumregel är att innehållet bör vara minst 2 000 ord för att tillmötesgå Googles sökbehov.

Man ska förvänta sig att innehåll med mer bilder, videor och till och med musik inbäddat. Google följer hur nöjd användaren är och rich media är ett sätt att förbättra engagemang på nätet.

Även om ditt innehåll är välskrivet, så kan åtkomsten av din hemsida påverka hur du rankas på SERP. Åtkomst handlar om att inkludera, och om din hemsida inte fungerar för handikappade personer kommer det garanterat att påverka din ranking.

Säkerhet

SSL (Secure Sockets Layer) används av hemsidor för att etablera säkra uppkopplingar mellan server och besökarens enhet. Hemsidor med SSL-certifikat visas med https och har ofta ett hänglås bredvid webbadressen. Detta innebär att hemsidan som du besöker är krypterad och privat.

Google har bekräftat att hemsidor med SSL-certifikat kommer att ha en fördel jämfört med hemsidor utan SSL-certifikat. Att ha ett SSL-certifikat innebär dock inte automatiskt en högre ranking, men det kommer att hjälpa till.

Att ha ett SSL-certifikat kommer tveklöst att hjälpa till med användarupplevelsen, eftersom många webbläsare nu ger visuella varningar om hemsidan man besöker saknar SSL-certifikat. En naturlig reaktion är att besökarna inte stannar på hemsidan speciellt lång stund, vilket Google kommer att märka, varvid SERP-resultaten försämras ytterligare. För e-handel är SSL-certifikat ett absolut krav.

Amazon

Det här kommer som något av en outsider, eftersom allt annat i princip handlar om Google, men faktum är att Amazon också har en sökmotor. Den är inte universell, men den har en algoritm som liknar Googles, med den stora skillnaden att den används för interna sökningar på Amazons sidor. Varför spelar detta någon roll, kan man då fråga sig? Det har visat sig att 56% av konsumenterna besöker Amazon först, om de har för avsikt att köpa något. 51% kollar med Amazon efter att de har hittat något på ett annat ställe.

Det här visar att Amazon börjar bli Google för e-handeln. Det innebär att om du säljer något och inte befinner dig på Amazon, så missar du 56% av potentiella kunder. Av den anledningen kan det vara vettigt att inkludera optimering för Amazon i din SEo-strategi.

Ständiga förändringar

Förändringar är det enda som är garanterat inom SEO-branschen. Google har ett fast förankrat intresse inom AI-tekniken, med inriktning på hur personer söker efter information på nätet, och det sätt de gör det på har ändrats med tiden.

SEO-branschen måste förstå hur folk tänker och hur folk agerar. Digitala marknadsförare, hemsidesägare och verksamheter måste vara flexibla, nyfikna och kreativa. De måste leta efter nya sätt att skapa förtroende och auktoritet, de två sakerna som alltid funnits som behov, men som nu är absoluta krav för att kunna hamna på förstasidan.

Låt oss hjälpa dig ranka #1 På Google