MARKNADSFÖRING FÖRETAG

DIGITAL MARKNADSFÖRING ÄR OERHÖRT VIKTIGT FÖR DITT FÖRETAG

Digita Marknadsföring är Oerhört Viktigt För Dig Och Ditt Företag

Ditt företags digitala marknadsföringsstrategi är en serie aktiviteter som hjälper dig att uppnå företagets mål genom noga utvalda marknadsföringskanaler på nätet. Det här är kanaler som omfattar betald, intjänad och ägd media som kan stödja en gemensam kampanj runt en speciell verksamhet. Företagen utnyttjar digitala kanaler såsom sökmotorer, sociala media, e-post och sina hemsidor för att komma i kontakt med existerande och potentiella kunder.

Webbempire kan ge dig och ditt företag hjälp inom alla marknadsföringsgrenar och alla marknadsföringskanaler.

Tro det eller ej, men antalet personer som utnyttjar internet varje dag fortsätter att öka! Med detta följer att det sätt som folk agerar på när de gör inköp också har ändrats. Marknadsföringen utanför internet – radio, tv, tidningar osv – är inte längre lika effektiv.

När vi talar om marknadsföring är det viktigt att förstå att det hela rör sig om att nå din publik på rätt plats vid rätt tillfälle. Att möta dem där de redan spenderar tid – på internet.

 • Varför behöver ditt företag en digital marknadsföringsstrategi?

Digital marknadsföring rör sig med ljusets hastighet, så för att kunna lyckas är det viktigt att det finns en stark grund att stå på. Det är viktigt att kritiskt analysera situationen, att agera oberoende och att hela tiden ha ett kreativt tankesätt.

I en aggressiv värld kan det vara skönt att kunna låta Webbempire hjälpa dig och ditt företag med den digitala marknadsföringen. Vi kan ge dig hjälp inom alla grenar av marknadsföringen, vare sig det är Google Adwords, Facebook, LinkedIn, Bing, Yahoo eller andra – och via alla marknadsföringskanaler.

 • Vad kan det finnas för anledningar till att se över din digitala marknadsföringsstrategi?

Du saknar mål

Ett företag som saknar digital strategi har inte några klara strategiska mål för vad de vill uppnå för att få mer kunder eller skapa ett djupare förhållande med existerande kunder. I förlängningen innebär det att otillräckligt med resurser sätts in och att den information som finns inte analyseras.

Du känner inte till din målgrupp eller marknadsandel

Om du inte har undersökt kundefterfrågan för nättjänster, så vet du inte vad det verkliga behovet är. Vad värre är så saknar du förståelse för din nätmarknad, eftersom jämfört med traditionella marknadsföringskanaler så kommer du att ha andra kundprofiler och kundbeteenden, konkurrenter,

erbjudanden och möjligheter.

Existerande eller nya konkurrenter plockar marknadsandelar

Om du och ditt företag inte lägger tillräckligt med resurser på en definierad strategi kommer dina konkurrenter att sopa den digitala mattan med dig!

Ditt värdeerbjudande på nätet är inte starkt nog

Ett klart definierat värdeerbjudande för nätkunderna som är anpassat för din målgrupp kommer att hjälpa dig att få din produkt eller tjänst att sticka ut från mängden och på så sätt uppmuntra befintliga och nya kunder till att vända sig till dig och fortsätta att vara lojala. Att utveckla en konkurrenskraftig marknadsföringsstrategi för ditt innehåll (content marketing) är nyckeln till detta för många företag, eftersom innehållet är det som engagerar din målgrupp via de olika mediekanalerna.

Du känner inte dina nätkunder väl nog

Digitala medier har ansetts vara de mest mätbara av alla media. I och för sig är det sant att du kan få information om exempelvis besöksvolym (kvantitativ information), men det ger dig inte information om vad besökarna tycker och tänker. Det krävs andra metoder för att hitta svaga punkter och bemöta dem.

Du är inte tillräckligt integrerad

Det är dessvärre ganska vanligt att digitala marknadsföringsaktiviteter utförs i olika silos, vilket gör dem mindre effektiva. Digitala medier fungerar bäst när de integreras med traditionella medier och svarskanaler. Webbempire rekommenderar att du utvecklar en integrerad digital marknadsföringsstrategi för ditt företag, där digitala marknadsföringsaktiviteter är en del av din marknadsföringsplan och en del av den vanliga verksamheten.

Den digitala marknadsföringen får inte tillräckligt med budget/resurser trots dess betydelse

Om det läggs otillräckligt med resurser på planering och/eller genomförandet av din digitala marknadsföring och det saknas kompetens inom området kommer det att bli svårt att svara effektivt på konkurrerande hot.

Slöseri med tid och pengar genom dubbelarbete

Även om det finns tillräckligt med resurser kan dessa underutnyttjas. Speciellt i större företag kan man se olika delar av marknadsavdelningen köpa olika verktyg och resurser för att utföra liknande uppgifter på nätet.

Du och ditt företag är inte dynamiskt nog att kunna bli ledande och hålla sig kvar i den positionen

Det gäller hela tiden att komma fram med och testa nya vägar för att få mer kunder eller kunna bibehålla sin kundkrets på nätet.

Du optimerar inte

Din hemsida har information som kan analyseras, men många högre chefer ser inte till att deras team går igenom eller har tid att gå igenom och reagera på denna information. När din strategi gör att grunderna fungerar på rätt sätt, så kan du fortsätta med att jobba med kontinuerlig förbättring inom olika områden.

Fungerar digital marknadsföring för alla verksamheter?

Digital marknadsföring kan fungera för alla typer av verksamheter inom alla branscher. Oavsett vad ditt företag säljer så rör sig digital marknadsföring om att bygga upp kundprofiler för att identifiera behoven hos din målgrupp och att skapa värdefullt innehåll på nätet.

Det innebär inte att alla verksamheter ska genomföra sin digitala marknadsföringsstrategi på samma sätt.

Digital marknadsföring mot företag

Om ditt företag är fokuserat på aktiviteter mot andra företag så är troligen din digitala marknadsföring inriktad på att skapa nya leads från nätet, där slutmålet kan vara att koppla samman säljare med kunden. I det här fallet blir syftet med din digitala marknadsföringsstrategi att dra till sig och omvandla leads av högsta kvalitet för dina säljare via hemsidan och understödjande digitala kanaler. Förutom hemsidan kan affärsinriktade kanaler som LinkedIn vara bra kanaler att fokusera på.

Digital marknadsföring direkt till kund

Om ditt företag jobbar direkt mot slutkund är troligen målet med din digitala marknadsföringsaktivitet att dra till sig folk till din hemsida och att få dem att bli kunder utan att behöva tala med en säljare.

Av den anledningen är det troligen mindre intressant med den traditionella typen av leads, utan man vill i stället fokusera på att accelerera köparens resa från det ögonblick de landar på din hemsida till det ögonblick de gör ett inköp.

Digital marknadsföring till kund kan förutom hemsidan använda kanaler som Instagram och Facebook snarare än LinkedIn.

 • Hur ska man gå tillväga för att bygga upp företagets digitala marknadsföringsstrategi?

Det går att strukturera strategin på ett sätt så att du kan optimera det resultat du eftersträvar, där de resurser du och ditt företag lägger på marknadsföringen ger dig det resultat du eftersträvar på ett optimalt sätt.

Om du är osäker eller känner att det skulle kunna vara bra med hjälp, så kan Webbempire hjälpa dig och ditt företag inom alla grenar av marknadsföringen och alla marknadsföringskanaler.

Marknadsföring är strategisk. För att lyckas behöver man starkt fokuserade mål och ett ramverk som kan skalas och kopieras. Det här är grundläggande saker som behövs oavsett om du är en nybörjare eller en gammal räv inom marknadsföringen. Om du saknar inriktning kommer du bara att slösa med företagets viktigaste tillgångar – tid och pengar.

Förstå ditt företags mål och behov.

Så här skulle man kunna tänka sig en strukturering, även om kanske alla steg inte är aktuella för alla företag:

Fokusera på dina kunder

Det finns massor av möjligheter att kunna genomföra en digital marknadsföringsstrategi. Det är oerhört lätt att spendera stora summor på aktiviteter som i slutändan ändå inte ger dig vad du eftersträvar.

Marknadsföring börjar med dina kunder. Innan du startar någon aktivitet bör du se till att du verkligen förstår vad dina kunder vill ha och behöver. De är alltid högsta prioritet.

Vilken är din målgrupp? Vad är det som den uppskattar? Vilken produkt använder de för närvarande och hur kan man få dem till att bli betalande kunder?

Hur ser din existerande kundbas ut? Hur hittade de din produkt eller tjänst? Vad fick dem att gå från intresserade till betalande kunder? Vad värderar och uppskattar dina kunder?

Definiera kundprofilen med hjälp av beteende, demografi och psykologiska karakteristika.

Det är inte tillräckligt enbart med detta utan du behöver även förstå hur deras värderingar, beteendemönster, karaktär och personlighet kan användas för att få dem att köpa. Det kan ske genom att titta på hur din potentiella kund hittade ditt företag och vilka frågor denne ställde till att börja med. Vilken beslutsprocess används för att köpa? Hur lång tid tar det till beslut? Om det inte blir köp, vad var anledningen?

Hur fungerar din konverteringstratt? Utvärdera, analysera och förstå både känslomässiga och logiska beslut för konverteringen.

Se var den digitala marknadsföringen kan passa in. Typisk är slutmålet att skapa kunder och öka omsättningen, vilket kan ske genom att man bygger upp varumärkeskännedomen om produkter, funktioner eller tjänster, och att man engagerar potentiella kunder både när de är som mest intresserade såväl som när de inte har något intresse. Dessutom bör man arbeta på att öka affärerna med existerande kunder.

Bygg upp ditt ramverk för marknadsföringen

Man bygger inte ett hus utan en ritning, och du startar inte en verksamhet utan en affärsplan, så det finns ingen anledning till att ha en marknadsföringsaktivitet utan en noggrant planerad strategi.

Varje marknadsföringskampanj behöver vara en del av ett måldrivet ramverk. Se till att du vet vad ditt företag vill uppnå innan du börjar.

Allt börjar med att definiera de resultat du vill uppnå. Utan klara mål kan dina aktiviteter faktiskt vara skadliga för din verksamhet. Målen ska kunna direkt omsättas till avkastning på investeringen och vara anpassade till din verksamhets omsättningsmål.

Digital marknadsföring är vinstdriven – inte en investering och inte en kostnad. Om det görs på rätt sätt så fungerar det. Anledningen till att man vet att det fungerar är att allt kan följas och mätas.

Framgången bygger på att nå rätt kund vid rätt tid i deras beslutsprocess.

Marknadsföringen bör följa kundens inköpscykel. De aktiviteter som genomförs kommer att falla i en av fyra kategorier, som visas nedan. Se till att du förstår vilka av dessa fyra kategorier som är viktigast för din verksamhet och varför. Se till att marknadsföringskampanjerna är inriktade mot de omedelbara målen, de kortsiktiga målen och de långsiktiga målen.

 • Medvetenhet

Koppla samman möjliga kunder med ditt varumärke och se till att existerande kunder hålls uppdaterade avseende nya produkter och tjänster.

 • Engagerande

Håll nya möjliga kunder intresserade av ditt företag, dina produkter och tjänster och se till att existerande kunder fortsätter att vara engagerade med marknadsföringsmaterial och litar på ditt företag som en pålitlig resurs.

 • Beslutande

Nå nya möjliga kunder när de ska ta beslut – när chansen är att de väljer en konkurrent. Nå möjliga kunder när de funderar på en produkt, men är osäkra på om de ska köpa nu eller senare. Kom i kontakt med existerande kunder när de kollar runt efter tilläggsprodukter och tjänster.

 • Bibehållande

Jobba med långsiktig varumärkeslojalitet. Kom i kontakt med existerande kunder när de kollar runt efter tilläggsprodukter och tjänster. Jobba med att bibehålla dina kunder i alla steg i inköpscykeln.

Stärk ditt varumärke med storytelling

Marknadsföring rör sig om kopplingar mellan människor. Varumärkets storytelling är en teknik som kan förstärka de här kopplingarna, och det som sägs kan ge ditt varumärke en stark röst, oavsett om det är ett storföretag eller ett nystartat företag.

Storytelling bryr sig inte om vilket medium som används. Du kan använda bloggar, hemsidan, videor, kundtjänsten osv.

Storytelling för varumärket rör sig inte om ditt företag. Det rör sig om dina kunder och det värde de får när de utnyttjar dina produkter eller tjänster. Det är mer än vad du säger direkt – det är hur du kommunicerar budskapet och hur du når fram till din målgrupp.

Storytelling på rätt sätt är inte enkelt – det är abstrakt, vagt och svårplanerat. Det gäller att välja sina ord omsorgsfullt.

Kom ihåg att det som definierar ditt varumärke är dina kunder. Ta reda på vad de verkligen säger om dig. Identifiera mönster och bygg på det.

 • Generera trafik

Du kan ha den mest fantastiska hemsida… som ingen känner till! Bara för att du vill få besökare betyder det inte att det automatiskt kommer några besökare. Du måste aktivt tänka på hur du kan få nya besökare till din hemsida. Det måste till en strategi för att få upp trafiken.

Det första du behöver göra är att definiera vem du vill nå med din hemsida. Därefter gäller det att nå dem på det stället på internet som de här personerna befinner sig på. Det kan visa sig att bästa sättet att nå din målgrupp kan vara genom Facebook eller LinkedIn eller kanske genom att sprida din blogg bredare.

Du har att göra med två olika funktioner för att driva trafiken – gratis och betald.

Gratistrafik är besökare som når din hemsida organiskt genom exempelvis ryktesspridning, information på sociala media, viral video eller att du hamnar högt upp på resultatsidan hos en sökmotor.

Betald trafik avser besökare som exempelvis hamnar på din hemsida genom annonser typ rubrikannonsering, annonser på sociala media och sponsrade aktiviteter.

I båda fallen krävs en rejäl investering i tid och pengar för att lyckas, och betald trafik kan, om den genomförs på rätt sätt, ge solida resultat.
Fokusera på att ta fram en högkvalitativ produkt och solitt marknadsföringsmaterial. Om det du har är nog imponerande så kommer det att generera gratistrafik via sociala media och återbesök med tiden.

Marknadsföring genererar pengar om det görs på rätt sätt. Om du inte kan se mätbara resultat från din aktivitet gör du troligtvis något felaktigt.

Webbempire kan ge dig och ditt företag hjälp inom alla marknadsföringsgrenar och alla marknadsföringskanaler.

Konvertera besökare

Att generera trafik är halva arbetet. När du väl har trafik till din hemsida, så måste du se till att hålla kvar dem. Inte nog med det, du måste också transformera dem från intresserade möjliga kunder till faktiska kunder. Din hemsida behöver föra förhållandet framåt (och se till att affären går i lås).

Därefter behöver du se till att en förstagångs-kund blir en återkommande kund.

Konverteringsoptimering är processen som gör en ny hemsidesbesökare till en kund och en förstagångs-kund till en återkommande kund. Om din hemsida inte är optimerad för konverteringar så kommer du att slösa med nättrafiken.

Börja med att förstå hur din konverteringstratt fungerar. Du gör det genom att ha en ordentlig förståelse av din målgrupp och dina användarsegment – användarpsykologi helt enkelt.

Konverteringsoptimering består av en blandning av psykologi, design, digital analys, forskning och kvantitativ analys. Den är mest effektiv när du låter dina kunder, möjliga kunder och målgrupp styra dig.

En landningssida är en webbsida som dyker upp när en användare klickar på en annons, och är stället där konst och vetenskap möts. En landningssida måste vara attraktiv, men behöver samtidigt flytta en möjlig kund genom försäljningskonverteringstratten på ett effektivt sätt.

Innehållsmarknadsföring ökar din kundbas

Innehållsmarknadsföring, eller content marketing som det heter på engelska, är en process där man engagerar och utvidgar kundbasen genom högkvalitativt innehåll. Det är en investering som kräver strategiskt kunnande och inriktar sig på användare längs hela konverteringstratten.

Innehållsmarknadsföring är inte sociala media, jobb för en praktikant eller företagets blogg. Det är ett verktyg som, om det görs på rätt sätt, positionerar ditt varumärke som influencer, och allt börjar med storytelling runt de föreställningar som kunderna värderar mest.

Det är viktigt att fokusera på mer än din blogg. Använd videor, innehållsportaler och mikrohemsidor, informationsgrafik, lektioner på nätet, webbseminarier och annat.

Innehållsmarknadsföring kan vara ett mycket bra sätt att driva trafik till hemsidan.

Det är viktigt att förstå att här är det inte fråga om att försöka sälja. Försäljningen kommer automatiskt som en del av processen.

 • Det finns en del sätt att mäta för att kunna optimera hur bra ditt innehållsmarknadsföringsprogram fungerar:
 • Engagemang – Här ser man relationen som du bygger med dina kunder.
 • Hur viral är den – Här fångas influens, distribution och räckvidd av ditt innehåll. Det indikerar om din målgrupp finner värde i det du producerar.
 • Leads och konverteringar – Målet är att konvertera leads, och innehållsmarknadsföring bör hjälpa dina kunder genom inköpstratten.
 • Omsättning – Hur mycket ren vinst driver ditt innehållsmarknadsföringsprogram?
 • Värde under livstid & kundanskaffningskostnader – Vad kostar varje användare genom innehållsmarknadsföring? Vilket värde kommer de här kunderna att driva över livstiden?

Fokus ska vara på att flytta kunderna genom konverteringstratten. Gör det till en rolig, engagerande och friktionsfri upplevelse för dem. Prioritera relation över transaktion.

SKAFFA KUNDER GENOM BETALD ANNONSERING

Marknadsföring via betalkanaler är något som du troligen stöter på på ett sätt eller annat. Det här inkluderar sökmotormarknadsföring (SEM), nätannonsering och betala per klick (PPC)-marknadsföring. Ofta används alla dessa uttryck för att beskriva samma koncept – trafik som köps via nätbaserade annonser.

Att köpa trafik är en kraftfull marknadsföringskanal, eftersom den är mätbar. Det är möjligt att beräkna både lång- och kortsiktigt omsättningsvärde från ett besök på hemsidan. Dessutom kan man utnyttja funktioner för att nå rätt målgrupp, så låt inte kostnaderna skrämma dig.
Google, LinkedIn, Facebook och Twitter har alla produkter för att nå kunderna.

Det finns ingen generisk lösning som passar alla vid nätannonsering. Se till att välja rätt marknadskanaler för ditt företag.

Fokusera på att generera långsiktig avkastning på investeringen i stället för omedelbar återbäring.

Använd budgetar för att hantera spenderandet. Använd dem inte för att mäta effektiviteten, eftersom om ditt arbete med betald annonsering är effektiv, så behöver du ingen budget.

FÖRSTÄRK MED MARKNADSFÖRING VIA E-POST

När du skickar en e-post så når du din målgrupp på det mest personliga sättet du kan. Vi har våra inkorgar i våra händer nuförtiden. Faktum är att vi är klistrade till e-posten dygnet runt, hemma och på jobbet. Helt naturligt är e-post ett kraftfullt marknadsföringsverktyg.

Tyvärr bombarderas vi av spam, men trots detta så genererar marketing via e-post fortfarande en återbäring, vilket man kanske inte skulle tro.

De som lyckas med denna marknadsföring fokuserar på tre grundkoncept: innehåll, relevans och värde.

För att ha störst möjlighet att lyckas behöver din marknadsföringsstrategi vara personlig, men samtidigt utnyttja automatisering för att kunna skalas upp i volym.

Det är viktigt att använda rätt mjukvara för ditt bolag och bransch, och se till att du känner till lagar och förordningar.

Fokusera på hela användarupplevelsen och led e-postprenumeranter mot dina konverteringsfokuserade mål.

Synkronisera dina e-postkampanjer med innehållsmarknadsföringsarbetet. Bygg din prenumerantlista från början och bygg upp en stadig trafik till din hemsida.

UTNYTTJA SEO

Sökmotoroptimering eller SEO har funnits sedan internets barndom, och målet har alltid varit detsamma – att hamna så högt upp på sökmotorns resultatsida (SERP) som möjligt.

SEO och användarupplevelse ska alltid vara i linje med varandra. Tänk dig SEO som en strategi för att kommunicera information till sökmotorer. I princip marknadsför du din hemsida till sökmotorerna, där du talar om att du har de bästa resurserna av den högsta kvaliteten för ett givet sökord.
Google (Google, Google Images och YouTube) dominerar marknaden, så en hög placering på Google-sökningar är att eftersträva.

Innehållsmarknadsföring hjälper ditt företags SEO.

Att driva trafik är en del av SEO-ekvationen. Konverteringsoptimering är en annan del.

Lansera din strategi för sociala media

En social media-strategi är mer än bara en sida på Facebook eller ett Twitter-flöde. Om det görs på rätt sätt är sociala media ett kraftfullt sätt att engagera kunder och driva trafik på nätet.

Sättet att göra det på är relativt rakt på sak. Först behöver du identifiera de sociala kanalerna som din målgrupp fokuserar på. Du behöver klargöra det budskap som du vill ge från ditt varumärke – vad får din målgrupp att reagera på sociala media?

Se på de sociala kanalerna som ett utmärkt komplement till din hemsidas konverteringsprocess, eftersom det du ytterst eftersträvar är att få en stadig ström av kunder. Integrera din strategi för sociala media med ditt program för varumärkesinnehåll.

Du behöver hålla koll på resultaten, så att du kan optimera och kontinuerligt förbättra resultatet. Mät och utvärdera hur viral din aktivitet är, engagemang, leads och konverteringar samt kostnader.

Uppmuntra användarna till att dela ditt innehåll (gratis exponering för ditt företag). Var så synlig du kan vara utan att överdriva.

Tänk på att besökare på sociala media inte nödvändigtvis är ute efter att handla något.

Glöm inte mobilen

Nuförtiden arbetar vi i en värld som består av olika plattformar. Din marknadsföringsaktivitet måste vara medveten om detta, och inte bara fokusera på en stationär plattform. Se till att prioritera mobilen.

När du skapar en nätbaserad marknadsföringsstrategi för ditt företag är en strategi för mobilen kritisk. Mobilen måste finnas med som en integrerad del i hela processen. Det innebär att du inte bara behöver veta vad dina potentiella kunder vill ha, utan också att du behöver fokusera på var de är och vad de gör när de engagerar sig med ditt varumärke.

Visuella budskap, snarare än stora mängder text, fungerar bättre på mobilen.

Tänk också på att en mobil hemsida är något helt annat än en mobil app!

WEBBEMPIRE

Webbempire är den enda webbyrån i Sverige som kan erbjuda allt. När det gäller marknadsföring för ditt företag kan vi hjälpa till med alla grenar av marknadsföringen på alla marknadskanaler. Vi kan hjälpa dig med allt från sökmotoroptimering, social media-strategi till att bygga upp hela din nätbaserade marknadsföringsstrategi från grunden. Tillsammans kan vi optimera resurserna för att maximera resultatet. Låt oss dra det tunga lasset för nätet, så att du kan fokusera på att driva bolaget framåt.

25

E-commerce solutions

12

Websites for TOP 500 companies

17

Complex intranets for corporations

97

Popular Facebook applications

74

E-mail marketing strategies

36

Experienced Web Development Ninjas

GROW TRAFFIC & INCREASE REVENUE

Tell us about your project

Let us help you get your business online and grow it with passion

Trives online - få bästa oslagbara interaktiva upplevelse baserat på smart design och innovativ teknik. Redo att komma igång?

Testimonials

SEE ALL