Mobil apputveckling som fungerar

Apputveckling

Oavsett i vilket utvecklingsstadium din app befinner sig är vi redo att kliva in. Allt från en enkel idé till att slutföra en påbörjad utveckling. Vi vet vad man behöver prioritera i alla stadier av utvecklingen för att säkerställa bra resultat. Vi ger dig en överkomlig mobilapp av världsklass med inbyggda versioner för både Android och iOS.

Vi bygger mobilappar för alla användare, alla plattformar och alla branscher

Medan vi fokuserar på dina utvecklingsbehov, så hjälper vi dig att utveckla en mobilstrategi som kommer att ta din affärsidé från idé till en omtyckt app på Apples App Store och Google Play. Bland alla andra företag som jobbar med mobil applikationsutveckling är det som skiljer oss vår strävan att skapa en lösning från början till slut, där vi skapar en unik mobilupplevelse på flera plattformar, enheter och OS-versioner, med fortsatt stöd och underhåll för att svara på dina kortsiktiga och lång-siktiga behov.

Vi strävar efter kvalitet snarare än kvantitet, eftersom vår fokus är att leverera något som våra klienter uppskattar och är nöjda med. Vårt mål är att hjälpa företag med att snabba upp utvecklingsprocessen utan att detta ska ha någon negativ påverkan på kvaliteten.

Kontakta oss så kan vi berätta mer.

Vad erbjuder vi?

Holistiskt synsätt

Varje enskild specialist som är inblandad i ditt projekt är helt informerad om hur deras individuella bidrag påverkar produkten som vi försöker skapa.

Perfekt sammansättning

Enligt hur dina behov ser ut bedömer vi den bästa tekniken för att slutföra din produkt och plockar därefter in de lämpliga specialisterna för att arbeta med denna.

Kompatibel kultur

Alla individer är högt motiverade och fokuserade på ditt projekt, med en klar förståelse av affärskulturens betydelse.

Du har full kontroll

Vi bestämmer från början ett antal möten som löper genom hela utvecklingscykeln, där vi informerar dig om hur projektet förhåller sig till de satta ramarna. Arbetet kommer att delas upp i ett antal stadier, vilket kommer att ge dig möjlighet att hela tiden hålla dig uppdaterad och göra förändringar inom ramarna i alla stadier.

Projektledningsexpertis

Beroende på dina enskilda prioriteringar kommer vi att välja det ramverk för hanteringen som passar bäst för dina affärsmål.

Du kan dra nytta av en produkt-fokuserad utveckling, med hög flexibilitet som anpassar sig perfekt till dina affärsmål. Du har möjlighet att göra bedömningar av produkten allt eftersom utvecklingen framskrider, och fokus är att få ut produkten på marknaden så snabbt som möjligt.

Om du väljer ett projektbaserat tillvägagångssätt drar du nytta av produktivitetsfördelarna, och får de bästa resultaten för din budget. Alla milstolpar uppnås på tid och resultatet överensstämmer med de av dig uppsatta kraven.

Det kan vara svårt att hitta rätt väg mot framgång för din framtida produkt när tekniken utvecklas så snabbt. I denna tid av kontinuerligt föränderliga utvecklingsprocesser behöver såväl startup-företag som verksamheter som har funnits en längre tid vara aktsamma när de väljer projektledningstjänster som kan möta deras mål. En solid organisation är viktig för alla typer av utveckling.

Ordentlig planering är det som skiljer vinst från förlust. Det är därför projektledningen är så viktig när man skapar alla typer av mjukvara. Vi hjälper dig att organisera ditt arbete på ett enhetligt sätt, så att du kan få full förståelse för dina affärsmål och vad du bör göra för att nå dem.

Projektstrategi

Tillsammans så sätter vi oss ner för att diskutera dina projektkrav. Våra projektledningsexperter skriver ner dessa så detaljerat som möjligt och drar ut en ram runt det framtida arbetet. Från detta kan du få en uppfattning om projektledningsprocessen som inkluderar hela processen med milstolpar som våra utvecklare kommer att följa för att bygga din framtida digitala produkt med väldefinierade kriterier och leveranstider.

Vi dokumenterar alla delar som behövs för att kunna fullfölja ditt digitala projekt och kunna mäta dem enlig följande nyckelparametrar:

  • Aktivitetsbeskrivning
  • Dokumentation av milstolpar
  • Beskrivning av projektomfattningen
  • Organisatoriska tillgångar

Den här typen av uppdelning kommer att göra att hela teamet blir mer produktivt samtidigt som det ger dig möjlighet att ha mer kontroll över alla processer. Vårt projektteam kommer att förbereda en fullständig bedömning av arbetets omfattning och allt som det innefattar. Du kommer att kunna se vad varje enskild teammedlem gör och när dennes arbete förväntas vara klart.

Riskbedömning

När problemet dyker upp är det ofta svårt att kunna mildra dess påverkan. I linje med våra projektledningslösningar kommer ditt team att utvärdera olika typer av hot som finns i samband med skapandet av din digitala produkt och hur den kan påverkas negativt vid användning. Vi bedömer eventuella säkerhetsrisker, integrering med tredjepart, hantering av data, enhet och OS-versioner förutom hur mycket feltolerans som ska byggas in.

Genom att bedöma dessa faktorer tidigt i utvecklingen kan vi också anpassa och testa lösningen så att eventuella problem inte behöver dyka upp utan kan hanteras på ett bra sätt.

Kvalitetssäkring

Vårt kvalitetssäkringsteam kommer att se till att din produkt är på toppen av sin potential, och möter marknadskraven och prestandamålen som utlovats. Varje del av funktionaliteten täcks av testsviter och testfall. Vi rapporterar till dig hur din produkt klarar sig genom de olika testsviterna och vad det innebär. För att ge dig den bästa kodkvaliteten använder vi flera olika verktyg för kodrevideringar avsedda för mobila appar.

Vi kontrollerar löpande för att kunna detektera om något problem dyker upp. Vi har en enhetlig kvalitetssyn och vi jobbar med integrationen i en DevOps-miljö.

Kvalitetssäkringen och testandet är en viktig del av en fullfjädrad utvecklingsprocess. Vi erbjuder expertis som omfattar en fullständig kontroll av din mobilapp. Om du använder oss kan du vara säker på att ditt projekt är färdigt att rullas ut.

Om du som produktskapare letar efter ett perspektiv från en oberoende källa behöver du ett team som snabbt kan svara på dina behov och som har mångsidighet, så att din mjukvara kan granskas så fullständigt som möjligt. Vårt kvalitetsfolk kommer att testa alla tekniska komponenter liksom de generella användbarhetsaspekterna och övervaka så att modifieringar genomförs på rätt sätt.

Vi studerar de grundläggande delarna av ditt projekt och tar i betänkande de mål du avser att uppnå med projektet. Hur välbyggt är det, hur väl möter det dina nyckeltal liksom användarmålen? Den här kunskapen hjälper oss att fullständigt hantera din produkt med hänsyn till förväntade kvalitetsmål för användarengagemanget, bedöma dem och föreslå ändringar.

Mobiltest

Mobiltekniken tenderar till att ändras snabbt beroende på den höga konkurrensnivån. Apple är mycket restriktiv vad gäller hårdvaran, medan Android å andra sidan ger dig en mjukvara som är för generell. Det kan vara svårt att säkerställa vad som är det bästa sättet för en lösnings interagerande med användare, även om den är uppbackad av en sund teknisk lösning. Vi vet hur man får resultat från mobilen. Inte nog med att vi testar funktionerna, vi utvärderar även användbarheten.

Användarupplevelse

Att skapa en produkt och se på den från användarens synvinkel är allt för olika för att det ska kunna göras av en och samma person. Gör din mobilapp allt den kan för att lyckas? Låt oss hjälpa dig att göra den så. Förutom tekniska mätningar kommer våra UX/UI-designers (användarupplevelse / användargränssnitt) att bli inblandade i våra mjukvaru- och användbarhetstester och kvalitetssäkring så att du kan få en informerad bedömning om dess användbarhet. Vi kommer att analysera användarflöden kopplat till din säljtratt och nyckeltal för att föreslå förbättringar.

Produktstöd

Vid början av utvecklingen avsätter vi upp till 40 timmar per månad för produktstöd. Under de här första stegen har vi en kvalitetsingenjör som rapporterar buggar och som ser till att de blir åtgärdade så snart som möjligt.

Produkten är det gemensamma som bringar samman ditt team. Dock ser varje individ produkten med olika ögon och från olika utgångspunkter. Det är därför det är viktigt att man har ett holistiskt synsätt genom hela produktutvecklingen och alltid håller detta belyst. I dagens konkurrensutsatta marknad är produktledning vital oavsett den typ av produkt och affärsverksamhet som du befinner i.

Vi ger dig ett sammansatt utvecklings- och produktledningsteam som har både den tekniska kunskapen och inriktning på slutmålen för din framtida digitala mjukvara. Vårt företag tar på sig fullt ansvar för projektresultatet, där vi också gör allt vad vi kan för att bygga dess grundläggande värden och få dessa att öka.

Planeringsstadiet

Långt innan något annat sker har vi ett antal möten där vi sätter dina mål, produktramar och omfattning, den typ av arbete vi ska utföra, tider och andra viktiga detaljer som ingår i produktstrategin. När vi fastställer de här detaljerna skapar vi tillsammans med dig produktens tidslinje och sätter milstolpar som vi ska uppnå under produktens livscykel.

Fältundersökning

Innan du släpper ut din produkt på marknaden, ja, redan innan du påbörjar utvecklingsarbetet, behöver du ta reda på en del saker. I linje med produktledningstjänsterna kommer vi att åta oss att utföra marknadsstudier och se till att du vet allt som du behöver veta om marknaden som du avser att ge dig in på. Baserat på den här informationen kan vi finna information som vi behöver agera på, vilket kommer att hjälpa oss att bedöma marknadsefterfrågan.

Det är alltid bra att hålla reda på vad som finns tillgängligt redan. Finns det bolag som redan har släppt ut en liknande produkt? Vi kan få värdefulla idéer från dem, som vi kanske annars inte hade tänkt på. Marknadsundersökningar är en bra informationskälla som kommer att hjälpa med att skapa en unik identitet för din produkt. Låt oss forma en exakt produkt som dina användare kommer att älska.

Målgruppsanalys

Användarpersonligheter är ytterligare ett viktigt element som kommer att hjälpa till att skapa en mer insiktsfull målgrupp för vår produkt. Vilken typ av personer siktar du på? Vilka intressen har de, vad värdesätter de? Vi ger oss ut och studerar den demografiska profilen för att komma fram med lockande sätt att vinna deras förtroende. Det här är viktig information som kan användas till skapandet av den grundläggande filosofin runt din produkt, vilket har en direkt påverkan på funktionsdesign, positionering av varumärke och annonsering. Skapa en mer precis och distinkt produkt med oss!

UX/UI-design

Hur man presenterar något är en sofistikerad del av upplevelsen och du ska inte tro att bra funktioner räcker för att nå upp till stjärnorna. UX/UI-experter använder tidigare undersökningar för att skapa korrekta användarflöden som ger ett sömlöst användargränssnitt. För att kunna göra det måste vi skapa en design som är lättnavigerad med hjälp av relevant markering av UI-element, kraftfull storytelling och mycket mer.

Trender för mobilappar 2019

Sedan mer än 10 år har vi kunnat dra nytta av olika typer av mobilapplikationer och vi är nu på väg mot högst imponerande och innovativ teknik. Användningen av den här tekniken har på nolltid blivit oundvikliga trender inom utvecklingen av mobilappar.

Tekniken har aldrig upphört att förvåna oss, och kommer väl säker att fortsätta att göra så i framtiden också. Av den anledningen är det viktigt att vi förstår och håller oss uppdaterade med trenderna inom utvecklingen av mobilappar. Vad är det som är viktigt att tänka på för mobilutveckling under 2019?

AI hjälper dina mobilappar

De flesta av mobilutvecklarna har testat att utnyttja djupinlärning och maskininlärning när man bygger mobilappar. Appar som FaceApp, Replika, Cortana, Siri, Google Assistant och IRIS är inte längre något nytt för utvecklarna.

Faktum är att kombinationen av djupinlärning och maskininlärning kan göra under för ditt utvecklingsprojekt genom att ge dig värdefull information och realtidsanalys. Även om AI har blivit något som man talar om överallt, så behöver förstå vad detta innebär för att korrekt kunna utnyttja dess många olika funktioner.

Chatbottar

Chatbottar att ha betydelse för utrullningen av AI-tekniken. Det är numera lätt att integrera chatbottar i appar, och i framtiden kommer du att se chatbottar mer som virtuella assistenter som kommer att kännas som om du talar med en levande person. Chatbottarna kommer under 2019 att ta över allt mer av de olika kommunikationsaspekterna uti mobilappvärlden. Detta beror delvis på behovet av att kunna ha interagerande mellan tjänsteleverantörer och kunder i realtid. Kom ihåg att den här tekniken eliminerar behovet att ha ett interagerande mellan människor inom olika fält. De bästa bolagen tjänar nuförtiden pengar på det sätt de engagerar sina kunder. Det finns en tendens för att mobilanvändarna överger sina mobilappar efter ett tag. Chatbottarna förväntas kunda hjälpa till att hantera det här problemet.

Ett sätt som en verksamhet kan dra nytta av en chattbot är att integrera den med hemsidan för sin verksamhet. Ett exempel är kundtjänst. Chatbottar följer förprogrammerade riktlinjer, och de kommer att förbli artiga i sin kommunikation med kunderna oavsett hur otrevliga kunderna är. De är tillgängliga dygnet runt och alla dagar i veckan för att snabbt kunna svara på kundfrågor. En välintegrerad chatbot ser till att hålla kvar användarna på din hemsida genom att ge dem relevant information om prukter och tjänster, och ger spontant intressant information som hjälper användarna att ta informerade beslut. Allt detta bör öka kundtillfredställelsen.

IoT – sakernas internet blir smartare

Sakernas internet, eller IoT, har lett till att man nu kan styra saker som normalt inte är internetuppkopplade via internet. IoT förväntas under 2019 öka markant då nya sektorer såsom utbildning och e-handel drar nytta av sakernas internet.

Beställningsappar

Allt fler sektorer förväntas introducera allt fler beställningsappar under året. Det finns redan ett otal av dessa på marknaden, och det enda man med säkerhet kan säga är att de kommer att bli fler. Exempel på framgångrika beställningsappar är Uber och Taxify.

Integrering av appar för kroppsnära teknik

Under förra året började sektorer såsom medicin att utnyttja appar för kroppsnära teknik, s.k. wearable apps, för dagligt bruk. Apparna har exempelvis använts för att mäta puls och blodsockervärden hos patienter. Det är troligt att diverse andra företag kommer att bege sig in på denna marknad, eftersom appar för kroppsnära teknik har en positiv inverkan på olika personers stil och personlighet. De är tätt kopplade till spridningen av smarta klockor, av naturliga skäl. Troligen kommer behovet av att få sina tjänster integrerade på smarta klockor att öka, eftersom det ger användaren möjlighet att hålla koll på andra aktiviteter utan att behöva kolla telefon eller surfplatta.

Mobila betaltjänster

Bankerna vill inte släpa efter när det gäller utveckling av mobilappar. Av denna anledning kommer du att se mer möjligheter för mobilbetalningar under 2019. E-handelns tillväxt och andra digitala tjänster kommer att tvinga bankerna till att göra betalningsmetoderna mer smidiga. Fördelen är ju givetvis att användaren inte behöver bege sig till banken för att få pengar.

Appsäkerhet

Allt eftersom antalet mobilappar ökar på marknaden så kommer utvecklarna att öka säkerhetsfunktionerna. Det har förekommit att appar har kunnat manipuleras av hackare, vilket har påverkat både företag och användare på ett negativt sätt genom ekonomiska förluster och förlorat förtroende. Appkonstruktörerna kommer att vilja stoppa så mycket som möjligt av detta framöver.

Webbempire erbjuder högkvalitativa applikationsutvecklingslösningar och har gjort det för en mängd olika företag. Vi täcker hela utvecklingscykeln från koncept till utveckling med största ansvar och engagemang. Du kan kontakta oss för alla typer av olika eller komplicerade apputvecklingsbehov.

GROW TRAFFIC & INCREASE REVENUE

Tell us about your project

Let us help you get your business online and grow it with passion

Kontakta oss så ger vi en mobil marknadsföringsstrategi som ger betydande avkastning på investeringen.

Testimonials

SEE ALL