Top 10 viktiga SEO tips du behöver veta

Top 10 viktiga SEO tips du behöver veta | för att ranka TOP #1 på google

Hur man rankas högt på Google

Sökmotorer har totalt revolutionerat sättet hur vi söker information. Omfattningen av hur mycket vi använder de digitala platformarna avspeglar hur beroende vi är av dem. Mer och mer text- och bildmaterial utforskas på Internet via sökmotorer som till exempel Google.

Med en stor mängd källor som kan ge svar på alla tänkbara frågor, kan det upplevas som en omöjlig uppgift att topprankas av Google. Det finns ändå några inofficiella riktlinjer som du kan använda för att din websida eller blogg ska visas högt upp bland sökresultaten på Google. I detta inlägget ska vi reda ut hur man gör. Okej, nu kör vi.

1. Innehåll och mer innehåll: - Google lägger numera väldigt stort fokus på innehållets kvalitet. Vill du att din hemsida eller blog ska rankas högt är det bästa sättet att skapa mer innehåll.

I dag söker människor mer än någonsin efter kvalitativt innehåll på Internet.

Desto mer kvalitativt innehåll du har på din hemsida och blogg, desto lättare är det att rankas högt av Google. Vad är då kvalitetsinnehåll?

Ett kvalitativt innehåll kännetecknas av att man använder sig av ett par nyckelingredienser för att besvara frågorna i sökningarna. Innehållet ska bestå av användarvänliga texter, bilder och grafik.

För bloggar handlar det mer om att skriva om kommande trender innan andra bloggare som rankas ibland toppresultaten på Google och andra sökmotorer gör det. Alla bloggar och hemsidor måste idag innehålla mängder av information.

Om man analyserar toppbloggarna I varje nisch kan man se att de regelbundet skapar engagerande inlägg och är oftast de som skapar trenderna inom nya ämnen och sökord.

Här är det dock viktigt att notera att om du funderar på att ta en genväg genom att stjäla innehåll från andra källor och använda program för att kasta om orden i raderna bör du tänka om eftersom Google Panda idag är väldigt högt utvecklat och hindrar svagt (dåligt och plagierat) innehåll från att nå toppresultaten på Google.

2. Bounce rate: När sidinnehållet är förstklassigt kommer besökarna med all sannolikhet stanna längre på din hemsida och blog.

Ju lägre bounce rate din sida har, desto snabbare får du upp din sida bland toppresultaten på Google. Grafik och bilder är ett säkert sätt att sänka din Bounce rate.

Hur funkar då Bounce Rate? En lägre Bounce Rate talar helt enkelt om för Google att din websida innehåller intressant information för besökaren och lockar personen att scrolla vidare och ta till sig informationen istället för att klicka på “X” och stänga sidan.

Du kan kontrollera din Bounce Rate genom Google Analytics. Är den hög levererar du förmodligen information på ett sätt som inte intresserar besökaren.

Faktorer som påverkar negativt och förmodligen skrämmer iväg önskvärd trafik är t.ex. PopUp-annonser, undersökningar, dålig UI/UX, lång laddtid och länkar till andra sidor. Allt detta leder till en ökad Bounce Rate.

Bounce Rate är troligen den viktigaste faktorn som alla andra SEO-faktorer utgår ifrån.

3. Längden på ditt innehåll: Tiden är förbi när din blog eller hemsida kunde topprankas med ett innehåll på 300 ord.

Även om verktyg som Yoast föreslår ett minimum av 300 ord kommer sidor med ca 2.000 ord eller mer, snabbare rankas högre av Google.

Det har gjorts ett flertal kända studier som visar att Google föredrar längre innehåll. Några exempel är:

-Lång vs kort innehålls studie av Cognitive SEO

-Hur innehållslängden påverkar omvandlingar och rankningar av Quicksprout

Enligt en video publicerad av IncomeSchool tog sig en ny blogg (inom ett medelsvårt område) in högt på Googles ranking med de flesta av sina inlägg vilket gjorde att ägaren till bloggen kunde tjäna uppåt $100 per dag.

Även om längden varierade stort på alla hans inlägg innehöll de i genomsnitt 2.400 ord. Detta visar klart på att Google föredrar ett större innehåll.

Det betyder inte att ett kortare innehåll på ca 700-800 ord aldrig kan rankas högt av Google. Har du ett mindre innehåll måste din websida ha större Domän- och sid autoritet för att hamna i topp.

Hög Domän- och sid autoritet har ett direkt samband med ålder på domänen och kvaliteten på backlinks.

För en ny blog är blogginlägg på minst 1.000 ord nödvändiga i början.

Ett mer omfattande innehåll fångar också besökaren och får denne att stanna kvar på sidan och läsa vidare vilket också ger lägre bounce rate.

4. Användning av rätt keywords: – Det finns primära keywords och LSI keywords. Google fungerar utifrån ett antal givna algoritmer.

Även om Google utvecklar algoritmerna mer och mer med AI behövs det fortfrande keywords på din blogg för att innehållet ska kunna tolkas. Därför måste din blogg innehålla specifika keywords och allra helst i de första 100 orden. Dessutom bör LSI keywords fördelas (utan att överdriva) genom hela innehållet.

Det är även viktigt att förstå att det också har skett stora förändringar gällande placeringen av keywords. Det är inte längre nödvändigt skriva ut enstaka keywords. Att placera keywords sporadiskt istället för exakta fraser är mycket mer accepterat av sökmotorerna eftersom denna placering gör innehållet mer naturligt att läsa.

Att repetera keywords kan göra att din blogg eller hemsida inte blir speciellt omtyckt av Google. Dessutom, i takt med att Audio-sökningarna ökar har Google också börjat ta större hänsyn till detta. Varför empatiserar vi sökord för ljudsökning? Because people tend to search differently with voice.

Varför betonar vi vikten av Audio Search keywords? Eftersom man har en tendens att söka annorlunda genom talet. Därför är det viktigt att även undersöka vilka audiokeywords som används av din målgrupp och även inkludera dem naturligt I ditt innehåll. Det ideala är att använda main keywords i H1-rubriken och placera LSI-keywords H2:s underrubriker.

5. Läsbarhet: Du kan skapa förstklassigt innehåll på din blogg, men om det inte är användarvänligt kommer inte besökarna stanna länge på din websida.

Innehållet bör vara skrivet i Active voice eftersom Passive Voice är svårare att förstå (speciellt inom tekniska ämnen). Och ännu viktigare är att dela upp innehållet i mindre stycken som inte är längre än fyra rader.

Underrubriker är ett måste i alla texter. De gör att användaren snabbare kan hitta den önskade informationen utan att behöva läsa igenom hela texten.

Att använda talspråk hellre än ett mer formellt språk är en viktig del i skapandet av kvalitativt innehåll. När folk läser ett material skrivet i talspråk är det lättare att relatera till ämnet och därmed också uppleva ett större intresse.

Alltså, ett större intresse ger helt enkelt en lägre bounce rate vilket är en av faktorerna Google använder för att avgöra ifall informationen på din site ger ett värde till användaren.

Håll dig borta från jargong och fackspråk så mycket som möjligt. Att använda det kan verka imponerande om du presenterar ditt innehåll till branchfolk, men för den större massan föredras lekmannatermer.

Till sist, typsnitt och teckenstorlek. Det finns mängder av typsnitt att tillgå för att göra din text mer tilltalande. Standardtypsnitt är ofta små. Teckenstorlek runt 16 brukar föredras för läsning.

Det finns många bra onlineverktyg som kan avgöra läsbarheten. Några av dem är:

  • Readable.io
  • Hemingway Editor
  • ReadabilityFormulas.com
  • webpagefx.com

Tack vare den tekniska utvecklingen kan du förhöja din texts läsbarhet enbart genom ett par klick. De flesta som arbetar inom digital marknadsföring använder idag dessa gratisverktyg för att skapa läsarvänligt innehåll.

6. Installera AMP: – Accelerated Mobile Pages är Google’s open source verktyg som gör att en enklare version av hemsidan kan laddas upp snabbare på mobila enheter.

AMP gör att din sida nu laddas snabbare på mobila enheter än någonsin. Om din site erbjuder ett mycket omfattande innehåll, måste du ha AMP installerad.

Än så länge är inte AMP avgörande för hur siten rankas, men det ger en mycket bättre användarupplevelse.

7. Sidans hastighet: – Även om verktyg såsom AMP fungerar väldigt bra, kan du ändå behöva se över de grundläggande förutsättningarna om du känner behov av att öka hastigheten.

Skaffa en bra hosting server som inte begränsar din hastighet. Det är välkänt att sidor som tar längre tid än 3 sekunder att ladda aldrig hamnar i topp bland sökresultaten på Google.

Folk är mer otåliga idag. De vill ha kvalitativ information med endast ett musklick. Tar din site lång tid att ladda kommer du antagligen att förlora en hel del trafik.

Walmart, en av giganterna inom e-handelsindustrin upplevde en markant nedgång av sina lead conversions när deras hemsidas laddtid ändrades till fyra sekunder från den tidigare på en sekund.

Det sista Google vill är att föreslå sina användare webbsidor som tar lång tid att ladda.

Tools.pingdom.com är ett jättebra onlineverktyg som räknar ut din sidas laddtid. Allt under två sekunder är godtagbart medan 1 sekund kommer ge dig ett massivt övertag över andra för att nå toppresultaten på Google. Du bör också optimera bilderna för snabbare uppladdning av hemsidan.

Men, en riktigt bra hosting server kostar därefter och ska vi vara helt ärliga är det inte en nödvändighet om inte din hemsida har mer än tio tusen visningar dagligen.

Om du inte vill lägga pengar på en hosting server just nu, kan du använda dig av snabblösningar såsom AMP, bildoptimering och en delad hostingserver för att ändå uppnå en godtagbar laddningstid av din sida.

8. Sociala medier: – Google kan lätt identifiera unika besökare. Det är därför man genom att dela informationen på sociala medier lätt kan boosta placeringen i sökresultaten.

På Facebook kan du göra reklam för din websida, artiklar och blogg gratis. Ett alternativ är att skapa betalda kampanjer som ger dig fler likes, delningar och aktivitet på sidan.

Twitter är den perfekta plattformen för att med få, väl valda ord (pga begränsningen av antal ord i inläggen) sprida din information. Du kan få ett stort antal likes och delningar om innehållet i ditt inlägg är värt att dela.

Det är ingen brist på sociala medieplatformar, t.ex. Instagram, Pinterest, Google Plus, vilka alla kan hjälpa dig att locka fler unika besökare till din websida.

Ju fler unika besökare din websida har, desto snabbare uppnår den topprank hos Google.

9. Optimering för Rank Brain: – Rank Brain är Googles AI. Det är en av de tre grundläggande faktorerna för att uppnå högre rank tillsammans med backlinks och kvalitativt innehåll.

Syftet med Rank Brain är att tolka webbsidorna främst i samband med otydliga och oklara sökningar. Den fungerar också för att identifiera röstsök och ta fram relevanta sökresultat för användaren.

Rank Brain är numera en viktig faktor vid sökningar. Det görs nästan 3 miljarder sökningar på Google varje dygn varav ca 450 miljoner är unika sökningar.

Att optimera innehåller för Rank Brain kan kräva tid, tålamod och många försök. Men, när du väl kommit på det är det inte så svårt.

10. Backlinks: -Backlinks har varit och kommer säkert fortsätta vara den allra viktigaste faktorn för att rankas högt av Google.

Desto fler länkningar ditt inlägg får ifrån säkra, välkända siter, desto snabbare rankas du högre av Google.

På senare tid har det börjat krävas att man ska betala för att få backlinks från en del siter. Man måste vara noga att endast köpa backlinks från välkända, pålitliga siter eftersom Google starkt tar avstånd ifrån att skaffa backlinks genom att betala för dem.

Värt att notera angående etik

Google har tydligt klartgjort att man tar avstånd från “Black hat-strategier”. Även om det på senare tid blivit en allt större utmaning att skapa kvalitativt, förstklassigt innehåll är det viktigt att aldrig försöka ta några genvägar.

Google implementerar uppdaterade algoritmer nära 500-600 gånger per år och de flesta av dem är inofficiella. Deras algoritmer förfinas mer och mer för varje dag och det mest förnuftiga är att följa “white hat-taktik” om du vill uppnå en högre rankning hos Google även på längre sikt.

Slutsats

Om vi ska väja en enda faktor som är viktigare än alla andra som påverkar hur din sida rankas, är det bounce rate och antal besökare.

Oavsett vilken metod du använder för att locka unika besökare med låg bounce rate kommer detta göra att du rankas högre i Googles sökresultat.

Oavsett är det viktigaste ändå att skapa innehållet för de människor som besöker din sida och inte för sökmotorerna. Att fylla innehållet med en mängd keywords och ständigt repetera meningar skrämmer iväg önskvärd trafik. Undvik därför detta.